Łukasz Białek - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Kontakt

PRO-FAMILIA

tel. 17 77 35 700/701/702

 

SP ZOZ w Nowej Dębie – Poradnia Ortopedyczna

tel. 15 846 26 51 wew. 161

 

mail: ortobone@gmail.com