Łukasz Białek - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Kwalifikacje

Udział w kursach i szkoleniach:

 • Szkolenie Antydopingowe dla lekarzy Polskiego Związku Piłki Nożnej, 2013
 • Techniki Artroskopowe rekonstrukcji barku – kurs dla zaawansowanych – Klinika św. Łukasza, dr n. med. Roman Brzóska, 2013
 • Akademia Chirurgii Ortopedycznej „Bark cz. 2” – Carolina Medical Center, prof. Bogdan Ciszek, 2013
 • Akademia Chirurgii Ortopedycznej „Bark cz. 1” – Carolina Medical Center, dr n. med. Roman Brzóska, 2013
 • Advances in Operative Fracture Management – AOTRAUMA, 2012
 • Principles in Operative Fracture Management – AOTRAUMA, 2012
 • Reumatologia w pigułce dla ortopedów – Carolina Medical Center, dr n. med. Edyta Biernat-Kałuża, 2012
 • Alloplastyka całkowita stawu kolanowego – dla zaawansowanych – Oddział Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego, dr n. med. Julian Dutka, 2012
 • XXXIX Zjazd naukowy PTOiTr, Rzeszów 2012
 • Akademia Chirurgii Ortopedycznej „Warsztaty Chirurgii Kolana cz. 2” – Carolina Medical Center, lek. med. Robert Śmigielski, 2011
 • Ultrasonography of musculoskeletal system – Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, dr n. med. Małgorzata Serafin-Król, 2011
 • Chirurga kolana cz. 1 – Carolina Medical Center, lek. med. Robert Śmigielski, 2010
 • Chirurgia stawu skokowego – Carolina Medical Center, lek. med. Robert Śmigielski, 2010
 • Dalsza Nasada Kości Promieniowej. Złamania i nowoczesne metody zespalania, Synthes Sp. z o. o., dr n. med. Ireneusz Walaszek, 2011