Łukasz Białek - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Zainteresowania

  • leczenie chirurgiczne i artroskopowe stawów: kolanowego, skokowego i barkowego
  • leczenie złamań i urazów narządu ruchu
  • traumatologia sportowa
  • leczenie ubytków chrząstki stawowej
  • zastosowanie autologicznych krwiopochodnych czynników wzrostu
  • wiskosuplementacja dostawowa
  • kinezyterapia
  • kinesiotaping
  • diagnostyka obrazowa narządu ruchu